شرایط استفاده از محصولات

شرایط استفاده از خدمات My whmcs

کاربر گرامی :

لازم است بدانید ما تنها 5 شرط اصلی برای استفاده از خدمات خود داریم ، لذا از شما خواهشمندیم در صورت تمایل و توان همواره آن را رعایت نمائید .

بهتر است بدانید !  در صورت عدم رعایت این شروط 5 گانه محصول خریداری شما به هیچ عنوان پشتیبانی نخواهد شد .

شرایط استفاده از محصولات

شرایط استفاده از محصولات

شرایط استفاده از محصولات

شرایط استفاده از محصولات

شرایط استفاده از محصولات
شرایط استفاده از محصولات